ETHIEK EN TRANSPARANTIE

Onze samenwerking met alle belanghebbenden is volledig transparant en moet een afspiegeling zijn van de hoge normen die we handhaven.
In overeenkomst met de bepalingen rond de transparantie van de banden tussen de industrie en de zorgverleners, publiceren de Laboratoires DELBERT de gegevens over alle mogelijke banden met de categorieën van personen die door de wet worden opgesomd, evenals informatie over overeenkomsten die met deze zelfde mensen zijn gesloten.
Om deze gegevens sinds 2012 te raadplegen, ga naar de site: www.transparence.sante.gouv.fr

MILIEU

Door het kiezen van productie- en logistieke partners die gevoelig zijn voor milieukwesties, ondersteunen de Laboratoires DELBERT actief initiatieven ten gunste van de sociale en ecologische verantwoordelijkheid (MVO)..

In Frankrijk zijn de Laboratoires DELBERT lid van de Cyclamed, de vereniging die ongebruikte medicijnen, waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum al dan niet is verstreken en die door patiënten zijn teruggebracht naar apotheken, inzamelt en recyclet. Door haar actie stelt Cyclamed de verwijderingsketen van ongebruikte medicijnen veilig en draagt het bij aan het behoud van het milieu en de volksgezondheid.

De Laboratoires DELBERT zijn ook aangesloten bij de Adelphe-gemeenschap voor de financiering van de selectieve inzameling van hun verpakkingen, voor de ontwikkeling van acties om meer verantwoorde verpakkingen te ontwerpen en om de consumenten te sensibiliseren om hun verpakkingen dagelijks te sorteren.

KWALITEIT

Ons doel is geneesmiddelen te verstrekken die voldoen aan de behoeften van patiënten en zorgverleners, om zodoende de gezondheid en kwaliteit van het leven van de patiënten te verbeteren.

Onze geneesmiddelen worden ontwikkeld en geproduceerd volgens de hoogst geldende normen. De medewerkers van de Laboratoires DELBERT voorzien de zorgverleners dagelijks van relevante informatie over het juiste gebruik van onze medicijnen, met als doel een optimale patiëntenzorg te bieden..

Onze hoge eisen zijn gebaseerd op twee principes: :

  • Wettelijke en regelgevende aspecten: de wet met betrekking tot de versterking van de gezondheidsveiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de volksgezondheidscode, normen voor goede productie-, distributie- en geneesmiddelenbewakingspraktijken.
  • Waarden en regels die specifiek zijn voor de Laboratoires DELBERT: dit zijn werkprincipes en interacties die door alle medewerkers en partners van DELBERT Laboratories worden toegepast omwille van ethiek, transparantie en deontologie.

Wij verbinden ons ertoe de volgende kwaliteitsnormen te respecteren:

  • het nauwgezet respecteren van de regels met betrekking tot ethiek en transparantie;
  • onze medewerkers regelmatig en op een kwalitatieve wijze informeren;
  • de individuele en collectieve vaardigheden van onze medewerkers ontwikkelen door een aangepast opleidingsbeleid;
  • onze medewerkers voorzien van expliciete procedures die overeenkomen met de wetgeving, zodat ze deze kunnen toepassen
  • de kwaliteit van onze activiteiten te optimaliseren door onze procedures en processen continu te verbeteren en onze medewerkers daarbij te betrekken
  • de processen van onze dienstverleners evalueren om ervoor te zorgen dat aan onze kwaliteitseisen wordt voldaan
  • het identificeren van non-conformiteiten om snel maatregelen te kunnen nemen
  • management reviews organiseren om toezicht te houden op onze kwaliteitsverbintenissen, onze oriëntaties te definiëren en de middelen aan te passen die moeten worden geïmplementeerd om dit te bereiken.

Wij verbinden ons ertoe de intrekking van ons certificaat en/of onze exploitatievergunning door ANSM [Toestemming om te openen] openbaar te maken [Autorisation d’ouverture].

PHARMACOVIGILANCE

Pour signaler un événement indésirable survenu pendant la prise de l’un de nos produits :

Contactez-nous au 

Ou vous pouvez déclarer tout effet indésirable suspecté d’être lié à un médicament, directement sur le portail de déclaration du ministère en charge de la santé